Konya
+C

 

Yükleniyor...Mevzuat Duyuruları

Doğal sit alanlarında olup, ruhsatı ve mimari projesi daha önce komisyonca uygun görülen mevzuata uygun olarak tamamlanmış veya mevzuata uygun devam eden veya yapı ruhsatı almış veya yapı kullanma izni almış yapıların; vaziyet planında kaydırma ve yer değişikliği yapmamak, taban alanı büyüklüğü, kontur ve çatı dahil bina yüksekliğini değiştirmemek kaydı ile,
• imar planı değişikliğine gerek bulunmayan ve ilave yapılaşma içermeyen, yapı ruhsatı değişikliği gerektiren esaslı tadilatlarda,
• diğer basit tamir, onarım ve tadilatlarda,
Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu kararına gerek duyulmaksızın imar mevzuatı kapsamında yetkili idarelerin izni ile yapılabileceğine; Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca karar verildi. Karar; 25 Mart 2016 Cuma Tarihli, 29664 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Resmi Gazete

Yorum (0) Hitler: 2200